CZ EN

ceník

kalkulátor odměny za advokátní úschovu finančních prostředků

Odměna za úschovu finančních prostředků vychází z následujícího tarifu:

 • 2.000,- Kč do částky 100.000,- Kč úschovy
 • 1.500,- Kč + 0,6 % z přebývající částky nad 100.000,- Kč až do částky 500.000,- Kč úschovy
 • 3.500,- Kč + 0,4 % z přebývající částky nad 500.000,- Kč až do částky 1,000.000,- Kč úschovy
 • 5.500,- Kč + 0,2 % z přebývající částky nad 1,000.000,- Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy
 • 20.000,- Kč + 0,1 % z přebývající částky nad 10,000.000,- Kč

Odměna za úschovu zdrojových kódů SW:

 • 15.000,-Kč / rok  - Základní poplatek za uložení zdrojových kódů softwaru do 50 GB (poplatek zahrnuje vytvoření smlouvy o úschově, dle požadavků klienta; vyrozumění poskytovatele a nabyvatele licence o uložení a vydání zdrojových kódů)
 • 1.500,-Kč / rok -  Poplatek za bezpečnostní schránku standardní velikosti (5 CD/DVD či dat.pásek)
 • 1.500,-Kč / update  - Poplatek za každý update předmětu úschovy
 • 5.000,-Kč / rok – Poplatek za neomezený update
 • 4.000,-Kč – Poplatek za vydání uložených zdrojových kódu z úschovy oprávněné straně
 • 3.000,-Kč - Poplatek za předání předmětu escrow mimo sídlo schovatele

  Ceny jsou uvedeny bez DPH

  Odměna za úschovu cenných papírů a listin je sjednána individuálně.

  V případě, že objem úschov v průběhu kalendářního roku přesáhne částku 50.000,-Kč, bude poskytnuta v následujícím roce sleva 15% na všechny úschovy.
  Při vyšších objemech advokátních úschov bude sjednána samostatná smlouvy upravující zvýhodněné ceny.