CZ EN

Finanční úschovy – obchodní vztahy

Advokátní úschovy finančních prostředků se provádějí zejména v souvislosti:

  • s realizací obchodních smluv (úschova kupních cen, ceny díla, jiní odměny)
  • úschova tzv. zádržného v rámci odstraňování vad
  • s uzavřením smluv o dílo, kdy je při realizaci stavby postupně z úschovy čerpáno na výstavbu díla a úhradu jiných nákladů (po předložení faktur, písemných protokolů o předání konkrétní fáze díla apod.)