CZ EN

Úschovy listin

Advokátní úschovy listin se týkají zejména:

  • úschovy smluvních dokumentů (kupní smlouvy, smlouvy o převodu obchodních podílů atd.)
  • písemných protokolů
  • jiných listin

Tyto listiny pak jsou předány adresátovi či složiteli za přesně vymezených podmínek.

Listiny jsou uloženy v bezpečnostních schránkách bankovních ústavů.